Asystent

To bardzo wszechstronny, uczący się program do wszelkich zautomatyzowanych zastosowań gdzie zapomniano o API.

client

Oszczędza czas

Wirtualny Asystent wykona za Ciebie czynności kilkadziesiąt razy szybciej.

Nie popełnia błędów

Przy wprowadzaniu danych każdy popełnia jakieś błędny, a Wirtualny Asystent NIE!

Łatwo się uczy

Pierwsza nauka Wirtualnego Asystenta nowego wzorca postępowania trwa około 1 godziny, a zmiany jego zachowań to około 1-2 minuty.

Skrót

Asystent

Wirtualny Asystent jest programem służącym do wprowadzania danych do dowolnych pól na ekranie komputera w aplikacji użytkownika. Może również samodzielnie uaktywniać wszystkie dostępne dla użytkownika funkcje w danej aplikacji. Dane mogą być czytane z plików tekstowych, z ekranu komputera, ale mogą być również zapisywane do plików tekstowych.
Wirtualny Asystent może być szczególnie pomocny, gdy wprowadzamy do bazy danych duże ilości danych posiadanych w formie elektronicznej, czyli przy instalowaniu nowych systemów wspomagających zarządzanie.

Może pomóc również przy konieczności dokonania wielu poprawek w bazach danych wg ustalonego algorytmu. Wirtualny Asystent działa według wzorca postępowania (którego się go nauczy) i może całkowicie zastąpić właściwego użytkownika lub też wykonywać za niego najbardziej czasochłonne czynności pozostawiając użytkownikowi jedynie najważniejsze decyzje.

Wirtualny Asystent działa w środowisku Windows


Skrót

Funkcje

  • Łatwość nauki zachowań Wirtualnego Asystenta, czyli definiowania wzorców jego zachowań;
  • określanie programów, przy których Wirtualny Asystent wykazuje aktywność;
  • definiowanie przez użytkownika klawiszy funkcyjnych jako „hot key” dla Wirtualnego Asystenta;
  • odczytywanie danych z kilku plików jednocześnie (traktowanych jako bazy danych);
  • indywidualne określanie ograniczników końca pola i końca rekordu w plikach;możliwość wykonywania „pętli” w czynnościach wykonywanych przez Wirtualnego Asystenta – pętle mogą być zagnieżdżone i równoległe;
  • definiowanie warunków określających sekwencje wykonywanych czynności przez Wirtualnego Asystenta w zależności od spełnienia warunku -„if-then-else” – możliwość zagnieżdżania warunków;
  • definiowanie miejsc, w których wstrzymuje się aktywność Wirtualnego Asystenta przekazując ją użytkownikowi;
  • odczytywanie zawartości pól edycyjnych na ekranie programu użytkowego i zapisu ich zawartości w innym miejscu ekranu i w pliku tekstowym (bazie danych);
  • konwersja zawartości pola według określonego algorytmu;
  • definiowanie„szybkości” działania Wirtualnego Asystenta.

Skrót

Co nam daje wykorzystanie Wirtualnego Asystenta?

Wirtualny Asystent jest wielokroć szybszy niż użytkownik wprowadzając dane poprzez wpisywanie ich przez klawiaturę (kilkadziesiąt razy szybciej). Jeżeli jeszcze wprowadzanie tekstu jest łatwiejsze, to wprowadzanie ciągów cyfr zmusza użytkownika do jego przeczytania i zapamiętania, a co za tym idzie do wolniejszego wprowadzania.
Wirtualny Asystent może jedynie powielić istniejące błędy, a nie wprowadza nowych, co zdarza się użytkownikom. Dlatego Wirtualny Asystent umożliwia poprawianie istniejących wcześniej błędów, a nie doprowadza do powstawania nowych.

Wirtualny Asystent nie męczy się, co przy wprowadzaniu danych „zdarza się” użytkownikowi.
Wykorzystanie Wirtualnego Asystenta pomaga zaoszczędzić czas, a co zatem idzie pieniądze, gdyż czynności wykonywane przez użytkowników miesiącami skracają się do dni!!!
Wirtualny Asystent uczy się razem z Tobą i dlatego korzystaj z jego usług.Ty również możesz mieć udział w jego rozwoju, a w przyszłości…. Kto wie, może Wirtualny Asystent już w niedalekiej przyszłości będzie prał, prasował, sprzątał i gotował 🙂 .Współpraca

Jeżeli widzisz zastosowanie dla Asystenta w swojej firmie, bądź zajmujesz się tworzeniem oprogramowania, które potrzebuje transferu danych, skontaktuj się z nami: