profile

Wojciech Huczyński

Strona ma na celu przybliżenie dorobku oraz prezentację aktualnych projektów

O mnie

Zdany egzamin państwowy na członków Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. (1998 r.)
Dyplom Central Connecticut State University New Britain, i Politechniki Wrocławskiej z ukończenia podyplomowego Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu.
Certyfikat PRINCE II FOUNDATION metodologia zarządzania projektami.

Ukończone kursy i szkolenia w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania nieruchomościami samorządu terytorialnego.
Uniwersytet Wrocławski – mgr informatyki. Skończona specjalność w zakresie informatyki to metody numeryczne. Zdolność realizowania zadań (samokontrola), umiejętność planowania i prowadzenia projektów oraz umiejętności systematycznie nabywane w zakresie zarządzania, umiejętność sporządzania analizy kosztowej danego przedsięwzięcia, umiejętność prowadzenia negocjacji, oraz wiele innych.


Curriculum Vitae

Właściciel

Działalność gospodarcza

Członek Rady Nadzorcej Spółki.

Zakład Komunalny w Opolu sp. z o.o.

Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorcej Spółki.

Projekt Kępno sp. z o.o.

Dyrektor ds. Automatyzacji Procesów Ciepłowniczych

ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. Koordynacja automatyzacji węzłów ciepłowniczych i modelowania sieci w spółce Ciepło Kaliskie. Projekty na ok. 4,5 mln zł

Burmistrz Miasta Brzeg

Urząd Miasta Brzeg (trzy kadencje) – jednoosobowe zarządzanie corocznym budżetem ponad 100 mln. złotych, pozytywne oceny działalności finansowej przez organy kontrolujące, wiele nagród z powodu dobrego gospodarowania miastem począwszy od nagród za przestrzeń publiczną, poprzez nagrody za sprawy społeczne do nagród za najlepsze wykorzystanie „środków europejskich”, oddłużenie miasta, skuteczne zarządzanie w zakresie kryzysowym (powodzie). – Bezpośrednie zarządzanie około 150 osobami, a poprzez jednostki organizacyjne, spółki, itp ponad 700 osobami. – Dziesiątki zrealizowanych projektów inwestycyjnych o wartości od kilkuset tysięcy po kilkadziesiąt milionów złotych. – Projekt Oczyszczanie ścieków w Brzegu – projekt ponad 30 mln EURO – Projekt System gospodarki odpadami Ślęza – Oława projekt ponad 30 mln. EURO; – Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Brzegu – ponad 30 mln. zł. – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ok. 15 mln. zł. – Wiele projektów infrastrukturalnych do 5 mln. zł.

Przewodniczący Rady Nadzorcej Spółki.

Zakład Gospodarki Odpadami w Gać sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorcej Spółki.

U.W-K HYDROLEW Lewin Brzeski sp. z o.o.

Przewodniczący Zarządu Związku

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Międzygminny „EKOGOK” Realizacja wielu projektów dotyczących przetwarzania odpadów, w tym projekt ponad 30 mln. EURO dotyczący „Systemu gospodarki odpadami Ślęza – Oława”

Nadzór właścicielski spółki

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Miejski Zarząd Mienia Komunalnego w Brzegu sp. z o.o. Zakład Higieny Komunalnej w Brzegu sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.

Measure Authorizing Officer

Fundusz Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” projekt szacowany na ponad 30 mln Euro

Członek Rady Programowej

Radio Opole S.A.

Przewodniczący Zgromadzenia

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Międzygminny „EKOGOK” Realizacja wielu projektów dotyczących przetwarzania odpadów, w tym projekt ponad 30 mln. EURO dotyczący „Systemu gospodarki odpadami Ślęza – Oława”

Prezes Zarządu

Silesian Consulting Group sp. z o.o. Brzeg

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Uzdrowisko Połczyn S.A.

Przewodnicący Rady Nadzorczej Spółki

TBS Wrocław sp. z o.o.

Właściciel

OP-KOM Oprogramowanie Komputerów Brzeg Doradztwo gospodarcze (tworzenie strategii rozwoju firm i ich wdrażanie). Projektowanie i wykonywanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. – Zaprojektowanie i zaprogramowanie systemu finansowo-księgowego oraz systemu środków trwałych dla średnich i dużych firm. – Stworzenie systemu “MDRS”Mission Data Reception System wykorzystywanym przez firmę EUMETSAT-NIEMCY; przetwarzanie obrazów, animacja i archiwizacja w bazie – Stworzenie systemu “MDD/SADIS System for PC/SAT” system dla Kuwejtu;czytanie danych satelitarnych, przetwarzanie i tworzenie map pogodowych. – Stworzenie systemu do tłumaczenia i tworzenia wersji językowych dla CSB-SYSTEM Deutschland. – Wiele innych znaczących systemów.

Prace zdalne

System modelowania oraz sterowania obrabiarkami numerycznymi dla firmy INTEGRA – Japonia Stworzenie systemu dla gospodarki czasem dla firmy SEV GmbH Niemcy. Dużo znaczących prac zleconych w tworzeniu systemów użytkowych.

Projektant – Programista

Softsat sp. z o.o. AUTOKOMOP sp. z o.o.

Kontakt