Wojciech Huczyński

Strona ma na celu przybliżenie dorobku
oraz prezentację aktualnych projektów

client
Skrót

O mnie

Zdany egzamin państwowy na członków Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. (1998 r.)
Dyplom Central Connecticut State University New Britain, i Politechniki Wrocławskiej z ukończenia podyplomowego Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu.

Certyfikat PRINCE II FOUNDATION metodologia zarządzania projektami.

Ukończone kursy i szkolenia w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania nieruchomościami samorządu terytorialnego.

Uniwersytet Wrocławski – mgr informatyki. Skończona specjalność w zakresie informatyki to metody numeryczne. Zdolność realizowania zadań (samokontrola), umiejętność planowania i prowadzenia projektów oraz umiejętności systematycznie nabywane w zakresie zarządzania, umiejętność sporządzania analizy kosztowej danego przedsięwzięcia, umiejętność prowadzenia negocjacji, … .

CV

Doświadczenie

2014-obecnie Właściciel
Działalność gospodarcza
2016-obecnie Członek Rady Nadzorcej Spółki.
Zakład Komunalny w Opolu sp. z o.o.
2015-2016 Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorcej Spółki.
Projekt Kępno sp. z o.o.
2015 Dyrektor ds. Automatyzacji Procesów Ciepłowniczych
ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.
Koordynacja automatyzacji węzłów ciepłowniczych i modelowania sieci w spółce Ciepło Kaliskie. Projekty na ok. 4,5 mln zł  
2002-2014 Burmistrz Miasta Brzeg
Urząd Miasta Brzeg 
(trzy kadencje) – jednoosobowe zarządzanie corocznym budżetem ponad 100 mln. złotych, pozytywne oceny działalności finansowej przez organy kontrolujące, wiele nagród z powodu dobrego gospodarowania miastem począwszy od nagród za przestrzeń publiczną, poprzez nagrody za sprawy społeczne do nagród za najlepsze wykorzystanie „środków europejskich”, oddłużenie miasta, skuteczne zarządzanie w zakresie kryzysowym (powodzie).
– Bezpośrednie zarządzanie około 150 osobami, a poprzez jednostki organizacyjne, spółki, itp ponad 700 osobami.
– Dziesiątki zrealizowanych projektów inwestycyjnych o wartości od kilkuset tysięcy po kilkadziesiąt milionów złotych.
– Projekt Oczyszczanie ścieków w Brzegu – projekt ponad 30 mln EURO
– Projekt System gospodarki odpadami Ślęza – Oława projekt ponad 30 mln. EURO;
– Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Brzegu – ponad 30 mln. zł.
– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ok. 15 mln. zł.
– Wiele projektów infrastrukturalnych do 5 mln. zł. 
2011-2015 Przewodniczący Rady Nadzorcej Spółki.
Zakład Gospodarki Odpadami w Gać sp. z o.o.
2011-2014 Przewodniczący Rady Nadzorcej Spółki.
U.W-K HYDROLEW Lewin Brzeski sp. z o.o.
2007-2014 Przewodniczący Zarządu Związku
Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Międzygminny „EKOGOK”
Realizacja wielu projektów dotyczących przetwarzania odpadów, w tym projekt ponad 30 mln. EURO dotyczący „Systemu gospodarki odpadami Ślęza – Oława”
2002-2014
Nadzór właścicielski spółki
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Miejski Zarząd Mienia Komunalnego w Brzegu sp. z o.o.
Zakład Higieny Komunalnej w Brzegu sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.
2004-2007 Measure Authorizing Officer
Fundusz Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”
projekt szacowany na ponad 30 mln Euro
2003-2008 Członek Rady Programowej
Radio Opole S.A.
2002-2007 Przewodniczący Zgromadzenia
Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Międzygminny „EKOGOK”
Realizacja wielu projektów dotyczących przetwarzania odpadów, w tym projekt ponad 30 mln. EURO dotyczący „Systemu gospodarki odpadami Ślęza – Oława”
2000-2002 Prezes Zarządu
Silesian Consulting Group sp. z o.o. Brzeg
1999-2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
Uzdrowisko Połczyn S.A.
1999-2000 Przewodnicący Rady Nadzorczej Spółki
TBS Wrocław sp. z o.o.
1991-2002 Właściciel
OP-KOM Oprogramowanie Komputerów Brzeg
Doradztwo gospodarcze (tworzenie strategii rozwoju firm i ich wdrażanie).
Projektowanie i wykonywanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.
– Zaprojektowanie i zaprogramowanie systemu finansowo-księgowego oraz systemu środków trwałych dla średnich i dużych firm. 
– Stworzenie systemu “MDRS”Mission Data Reception System wykorzystywanym przez firmę EUMETSAT-NIEMCY; przetwarzanie obrazów, animacja i archiwizacja w bazie
– Stworzenie systemu “MDD/SADIS System for PC/SAT” system dla Kuwejtu;czytanie danych satelitarnych, przetwarzanie i tworzenie map pogodowych.
– Stworzenie systemu do tłumaczenia  i tworzenia wersji językowych dla CSB-SYSTEM Deutschland.
– Wiele innych znaczących systemów.
1987-1991 Prace zdalne
System modelowania oraz sterowania obrabiarkami numerycznymi dla firmy INTEGRA – Japonia
Stworzenie systemu dla gospodarki czasem dla firmy SEV GmbH Niemcy. 
Dużo znaczących prac zleconych w tworzeniu systemów użytkowych.
1987-1989 Projektant – Programista
Softsat sp. z o.o.
AUTOKOMOP sp. z o.o.

Kontakt

+48 604 907 222

kontakt@huczynski.pl

Poprzeczna 15, 49-305 Brzeg